ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ DB ACRYLIC STARSEAL

Εσωτερική και εξωτερική χρήση
Βάφεται
Εύκολο στην εφαρμογή
Εφαρμογή χωρίς αστάρι

1,79

Διαθέσιμο για αποστολή

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Ενός συστατικού σφραγιστικό
υψηλής ποιότητας με βάση ακρυ-
λικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση
σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση
σε πορώδη υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Για σφραγίσεις ρηγματώσεων
τοιχοποιίας, γυψοσανίδας,
σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών
μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών
αρμών μεταξύ πλαισίων
παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ

Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή
διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπρο-
πυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν
βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα
σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώ-
σεις στην επιφάνεια της βαφής.

Απόχρωση

Λευκό

Συσκευασία

Φυσίγγιο