ΔΙAΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚO ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚO DB ACRYL CLEAR WT

Διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό
Μεγάλη ελαστικότητα
Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
Για εσωτερικές εφαρμογές

4,53

Διαθέσιμο για αποστολή

6 άτοκες δόσεις

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας,
διάφανο ακρυλικό σφραγιστικό με πρόσθετα
σιλικόνης. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα
διάφανο πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό. Πολύ
καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρή-
ση ασταριού. Δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Μπορεί
να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού.
Διάφανο μετά την ωρίμανση του. Βάφεται με
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Για αρμούς κουφωμάτων (αλουμινίου
και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς
μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και
τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί
και περβάζια. Το DB ACRYL CLEAR
WT έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς
την χρήση ασταριού σε τσιμέντο,
τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο
αλουμίνιο και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση
κάτω από το νερό, για PE, PP,
PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες
ασφαλτικής βάσης. Μετά από με-
γάλη έκθεση σε νερό η επιφάνεια
του διάφανου DB ACRYL CLEAR
WT μπορεί να κοκκινίσει. Επανέρ-
χεται στη αρχική κατάσταση όταν
η επιφάνεια στεγνώσει.

Απόχρωση

Διάφανο

Συσκευασία

Φυσίγγιο