ΑΚΡΥΛΙΚO ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚO ΜΕ AΓΡΙΑ OΨΗ DB STUC-O-SEAL

Άγρια όψη
Εύκαμπτο
Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή
Εύκολο στην χρήση

2,88

Διαθέσιμο για αποστολή

6 άτοκες δόσεις

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγι-
στικό, υψηλής ποιότητας με άγρια
όψη. H άγρια όψη του κάνει την επι-
διόρθωση αόρατη όταν εφαρμόζεται
σε τραχιά επιφάνεια.Το προϊόν είναι
σχεδόν άοσμο και δεν οξειδώνει τα
μέταλλα. Βάφεται με πλαστικά και
ακρυλικά χρώματα

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Για σφράγιση αρμών και ρωγμών μεταξύ επιφα-
νειών που έχουν άγρια όψη όπως: τοιχοποιία,
σοβάς, τούβλα κλπ. Για εσωτερική και εξωτε-
ρική χρήση. Μετά την ωρίμανση αντέχει στις
ακραίες καιρικές συνθήκες και την βροχή. Έχει
υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού σε
τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο
αλουμίνιο, σκληρό PVC κτλ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ

Δεν συνιστάται για χρήση
κάτω από το νερό, για PE,
PP, PC, PMMA, PTFE και επι-
φάνειες ασφαλτικής βάσης.
Όταν οι βαφές περιέχουν
πολλά στερεά κατά όγκο
μπορεί να ρηγματώσει η
επιφάνεια τους.

Απόχρωση

Λευκό

Συσκευασία

Φυσίγγιο