ΑΚΡΥΛΙΚO ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚO ΚΑΤA ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦHΣ DB ACRYLIC ANTI-CRACK

Προλαμβάνει τις ρηγματώσεις στην βαφή
Δεν συρρικνώνεται
Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές
Τρίβεται μετά την ωρίμανση

3,22

Διαθέσιμο για αποστολή

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ΠΕΡΙΓΡΑΦH
Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό
σφραγιστικό, ακρυλικής βάσης και εξαι-
ρετικής ποιότητας. Βάφεται με ακρυλικά
και πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής
του σύνθεσης μειώνει στο ελάχιστο το
φαινόμενο ρηγμάτωσης της βαφής. Το
προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν περιέ-
χει φθαλικούς πλαστικοποιητές.

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων)
και τοιχοποιίας. Αρμούς μεταξύ εσωτερικών σκαλιών
και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί και περβάζια.
Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μετά την
ωρίμανση αντέχει στις ακραίες καιρικές συνθήκες και την
βροχή. Έχει υψηλή πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού
σε τσιμέντο, τούβλο, βαμμένο ξύλο, ανοδιωμένο αλουμίνιο
και σκληρό PVC.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ

Δε συνιστάται για
εφαρμογή σε περιοχές
με συνεχή διάβρωση
από το νερό, σε
πολυπροπυλένιο, τεφλόν
και ασφαλτούχα
υποστρώματα.

Απόχρωση

Λευκό

Συσκευασία

Φυσίγγιο